WANDELING 6 – HET OUDE WESTERPARK

Sinds enkele jaren zijn er twee Westerparken: het oude klassieke Westerpark en het nieuwe Cultuurpark Westerpark. Hieronder een bomenwandeling door het oude Westerpark. Het park werd in 1890 aangelegd, op de resten van de oude Willemspoort, aan de rand van een gloednieuwe buurt. We starten bij het stadsdeelkantoor, dat gevestigd is in een van de oude industriële gebouwen die dit park zo bijzonder maken.

1. Aan de noordzijde van het stadsdeelkantoor staan kromgegroeide wilgen: veel schietwilgen, maar ook een kraakwilg. Een van de wilgen is half weggezakt.

2. In de tuin achter het stadsdeelkantoor  staat een gigantische Hollandse iep van zeker vijfentwintig meter hoog. Ernaast staat een wintereik uit 1975 (blad heeft meer zeven lobben en een langer bladsteeltje).

3. Voor de onderdoorgang van het stadsdeelkantoor zien we rechts een kornoelje en daarnaast een bijzondere cultuureik, de Quercus ‘Mauri’. Nog iets verder staat een haagbeuk. Links staat een dwerg- of boliep (Ulmus hollandica ‘Umbraculifera’) en nog verder staan een paardenkastanje en een es.

4. Draaien we ons om dan zien we schuin links voor ons een jonge Oostenrijkse eik. Vlak daarachter staat een trompetboom. Vlak ernaast staat een vierkant boomgebouwtje: een beukenberceau – een landschapselement uit vroeger tijden. De beuken overhuiven het terrein zo dat er een soort schuilhut ontstaat (berceau is Frans voor wieg).

5. We lopen nu tussen de gigantische populieren naar de Haarlemmervaart en treffen rond het driehoekje van wandelpaden de eerste van twee grote Hollandse iepen die uit het begin van de twintigste eeuw stammen.

6. Volgen we het grote wandelpad dan zien we vlakbij voor een struik een herdenkingsboom: een amberboom die hier werd geplant in 1991 bij het honderdjarig bestaan van het park.

7. Aan de rand van het plantsoen zien we een schitterende treurwilg aan de rand van de vijver staan. Links staat een zomereik, en iets verder aan beide zijden moeraseiken.

8. Op het kruispunt van de wandelwegen kijken we nog even om richting het stadsdeelkantoor en zien een es en een treurwilg, met daarachter de hoge watercipressen langs de waterkant.

9. Op het eilandje staan grote iepen met reigersnesten, maar ook een verdwaalde plataan.

10. Meer naar links, in de richting van het fietspad staan grote platanen, een enorme vleugelnoot en grote iepen.

11. De platanen komen we ook weer tegen als we richting het fietspad lopen, waar ze op de kruising van de wandel- en fietspaden (tegenover de tunnel onder het spoor) tot enorme dikte zijn uitgegroeid.

12. Aan de overkant van dit brede fietspad (het begin van het fietspad naar Haarlem) is een hondenuitlaatveldje. De bomen, die hier opnieuw geplant zijn, staan veelal op een klein heuveltje omdat de grond hier naast het spoorwegtalud erg nat is van het ‘drangwater’.

13. Draaien we ons weer om en lopen weer naar de Haarlemmervaart dan komen we in het laatste en oudste deel van het park, waar we midden in het grote grasveld rechts een grote paardenkastanje zien staan.

14. De enorme struik aan de linkerkant is een ijzerhout, ook wel Perzische parrotia, een struikachtige boom met kronkelige takken met een vlekkerige bast.

15. We volgen het pad langs het water van de Haarlemmervaart naar de uitgang. Een van de imposantste bomen in dit deel is een grote solitaire zuilhaagbeuk, die herkenbaar is aan zijn vele takken.

16. Vlak bij de vaart, in het uiterste hoekje van het park, staat nog een veldesdoorn, met het kleine vijfvingerige blad, en in het plantsoen een groen blijvende Oostenrijkse eik.

17. Voor de oude ingang van het Westerpark staat een achttien meter hoge monumentaaliep met een zeker tweeënhalve meter hoog hek. De iep stamt uit de jaren dertig, toen het beeld van oersocialist Ferdinand Domela Nieuwenhuis aan de overkant werd geplaatst (dat was in 1931).

18. Bij het beeld staat nog zo’n geënte iep met zijn lange smalle vorm. Achter het beeld is een plantsoentje met sierappels, een haagbeuk en een wilg.